Nofelau Fflur yn Cyrraedd y Brig

Datganiad Y Lolfa, Medi 2009

Bu cymaint o alw am gyfrol fuddugol Fflur Dafydd ers yr Eisteddfod Genedlaethol fel y bu rhaid adargraffu'r gyfrol o fewn mis i'w chyhoeddi. Enillodd Fflur Dafydd Wobr Goffa Daniel Owen am ei nofel Y Llyfrgell yn Eisteddfod Y Bala, a bu'r ymateb yn hynod frwd gan adolygwyr a phrynwyr fel ei gilydd. Disgrifiwyd y nofel gan Dafydd Morgan Lewis fel “un o'r nofelau gorau i ennill Gwobr Goffa Daniel Owen erioed”.

Profwyd ei phoblogrwydd gan brynwyr hefyd wrth iddi gyrraedd brig rhestr gwerthwyr gorau mis Awst – y tro cyntaf i enillydd y Daniel Owen wneud hynny ers i Robin Llywelyn ennill yn 2004. Meddai Garmon Gruffudd o'r Lolfa: “Mae'n wych cael cystal ymateb i nofel ac i weld y gwerthiant yn parhau - mae'n amlwg i'r gair fynd ar led fod hon yn nofel wirioneddol arbennig, ac yn haeddu'r clod a roddwyd iddi gan feirniaid y gystadleuaeth.”

Ond yn ogystal â'i nofel fuddugol bu hefyd galw mawr am ei nofel Saesneg gyntaf, Twenty Thousand Saints, sydd hefyd newydd fynd i ail argraffiad. Enillodd y nofel hon Wobr Oxfam awdur mwyaf addawol y Gelli i Fflur yn gynharach yn y flwyddyn.

Yr wythnos hon mae Fflur yn dechrau cyfnod fel awdur Preswyl ym Mhrifysgol Iowa yn yr Unol Daleithiau, lle bydd yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau yn cyflwyno'i gwaith yn ogystal â darlithio i fyfyrwyr ar ysgrifennu creadigol. Ond ar ei dychweliad i Gymru mae Fflur hefyd wedi cytuno i gynnal sgwrs am ei nofel sy'n gwatwar Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a hynny yn y Llyfrgell Genedlaethol ei hun! Cynhelir y sesiwn ar 27ain o Dachwedd yn Y Drwm.

 

[http://www.ylolfa.com/index.php?lang=cy]