Ar ôl Heddi

Ti’n byw yn fy meddwl fel angel mawr dryslyd
Yn glyd yn fy nghof ti fel atgof mawr chwyslyd
Mor iach, a ma ‘mhen i’n rhy fach

Ti’n hyn na’r bydysawd a’r byd ar dy ben di
Dwi’n barod amdanat dwi ar blat er dy fwyn di
Ond na, ma dy feddwl rhy lân
Ma dy galon yn nhaerni’r tân

Fyddai ddim dy ishe di ar ôl heddi
Ond ma heddi’n mynd i bara am byth
A tra ti mor gysglyd a dwi mor gymysglyd
Fydd ‘na ddeunydd da fan hyn
Fyddai ddim dy ishe di ar ôl heno
Ond ma’ heno’n mynd i bara am byth
A tra ti mor gysglyd a dwi mor gymysglyd
Fydd ‘na ddeunydd da fan hyn

Dwi’n cloddio bob diwrnod er mwyn gweld dy galon
Ma’r sgerbwd yn codi, a’r pridd bach mor fodlon
Ond hei, haws dweud na gwneud

Ma hanes yn rhwbeth sy’n hawdd neud i fyny
Ac ma’n un i yn orlawn o’r holl beth felly
Ond ti, wyt ti’n stori wir, mae dy galon yn nhaerni’n tân

 

« nol i 'cerddoriaeth'