Deall i’r Dim

Yno rhwng y dod a’r diod-ar-ôl
Fydd ‘na wastad rhyw syched o hyd
Ac er nad yw y cnawd ond cusan dau fawd
Fydd ‘na wastad rhyw ddistawrwydd rhyngom ni
Distawrwydd cynta’r byd

Ac er mod i’n trio ‘i ddeall e
Ti’n dweud “Fe dâl i ti beidio darllen”
A wel dwi’n dal i drio, wrth i ti droi’r dudalen

Yno yn y gwair, rhwng hwnnw a’r aer
Dyna i mi yw lliw dy lyged o hyd
Ac yno yn yr hwyr, yno’n llwyr
Fydd ‘na wastad dy gesail yn grud, lle gore’r byd

Ac er mod i’n trio dy ddeall di
Ti’n dweud “Fe dâl i ti beidio darllen”
A wel ma’n rhaid i mi heno, cyn i ti droi’r dudalen at y...

Dwr a’r tân, at y lleuad sy’n lân
Ac yn y gole fydd dy wallt di ar dân
Ma’r haul di mynd a mond ti sydd fan hyn
Ac ydw nawr dwi’n deall, yn deall i’r dim

Meddal yw’r gân
Wastad mor lân
Meddal yw...

Yno yn yr aer yno’n gwau
Fydd na wastad rhyw ystyr o hyd
Ac yn y wifren ffôn, yno’n y bôn
Fydd na wastad rhyw drydan mawr drud

 

« nol i 'cerddoriaeth'