Mr Freestyle

Mr Freestyle
Mr cof-mor-wael
Mr Babycham
Mr hanner-pan

Mr gwallt-fel-Robert Plant
A dant sy’n hanner cant
Yn llosgi nghalon bant, i nunlle, ma’n hunlle

Mr te-cryf
Mr gweld-y-byd
Fel blaidd ar derfyn dydd
Gwydd sy’n torri’n rhydd

Mr clustie-fel-y-sêr-a-damcaniaethau-blêr
Ma gen ti dafod bêr
Ti’n wallgo’, yn honco

Mr Freestyle, Mr cof-mor-wael
Ti’m yn fêl i gyd, na ti’n fwy fel glud
A ti’n glynu i bob man a dwi’m yn gwbod pam
Fod gen i fannau gwan
I ildio, heb stopio
Dwi’n ildio, mae’n chwyldro

 

« nol i 'cerddoriaeth'