Y Drwg

Unwaith ma’r geiriau’n llamu o enau
Ddown nhw fyth nôl
Pam wyt ti’n mynnu fod rhaid i fi lynu
At un frawddeg ffol
Ddwedest i byth ‘mod i wedi fy hudo
Ddwedest i byth mod i ddim
Ddwedes i ddim digon o ddim byd
Doedd dim byd i’w ddweud fan hyn

Ar amrantiad dwi’n sicr o ‘mwriad
Wrth ildio i’r gwely plaen
Jyst am heno ma modd i mi anghofio
Mai ofn sy’n cysylltu ni’n dau

Ti yw’r drwg ti yw’r mwg ti yw’r stwr
Ti yw’r drws nôl at yr hen fi
Os ddilynai di fyddai fyth eto’n gry
Fyddai fyth yn siwr o ddim byd

Rhyfedd sut mae’r oriau’n gwasgu weithie
Yn pallu rhoi mewn
Nawr wyt ti’n mynnu
Fod rhaid i fi lynu at un funud ewn
Nawr ti ‘di mynnu fod rhaid penderfynu
Mae’n rhaid dweud “dwi’n siwr, dwi’n siwr, dwi’n siwr.”
Yn lle cael bod yn ddwl-fel-drain
Dwi’n dryloyw fel dwr

Ar y curiad dwi’n sicr o ‘mwriad
Wrth ildio i’r dwylo poeth
Jyst am heno ma modd i mi anghofio
Fod y fath beth â gweddill fy oes

 

THE TROUBLE: a song about bad influences, and how easy it is to give in, forgetting, momentarily about the effect it will have on the rest of your life.

 

« nol i 'cerddoriaeth'