Datganiad i'r Wasg - Byd Bach

(cliciwch yma ar gyfer
fersiwn PDF o'r datganiad
)

ARTIST: FFLUR DAFYDD A’R BARF
ALBWM: BYD BACH
LABEL: RASAL
DYDDIAD RHYDDHAU: DYDD LLUN, TACHWEDD 16eg


Byd bach Fflur Dafydd!

Fe fydd Fflur Dafydd, y gantores-gyfansoddwraig boblogaidd o Gaerfyrddin, yn rhyddhau ei thrydedd albym ar Dachwedd 16eg. Yn wahanol i’r ddwy albym gyntaf, mae “Byd Bach” yn albym cysyniadol sydd yn ymwneud â lleoliadau gwahanol yng Nghymru, ac sy’n cludo’r gwrandäwr ar daith o gwmpas y lleoliadau hynny sydd wedi dylanwadu ar fywyd a cherddoriaeth Fflur. Mae’r amrywiaeth o leoliadau yn eang dros ben, yn amrywio o lefydd arfordirol braf fel Aberaeron a Phorthgain, i dywyllwch dinesig Caerdydd, ac yna ar hyd lwybr cerddorol yr A470 at Ynys Môn a Mynydd Llandygai.

“Dwi wedi byw mewn nifer o lefydd gwahanol yng Nghymru,” meddai Fflur. “Ac er ein bod weithiau’n gweld y ffaith ein bod yn byw mewn “Byd Bach” yn rhywbeth negyddol, ry’n ni’n lwcus, mewn ffordd, fod ganddon ni’r cyfle i ddod i nabod ein gwlad mor dda, ac i weld pob cornel ohoni, yn wahanol i bobl sy’n byw mewn gwledydd mawr. Dwi wastad yn teimlo ‘mod i’n berson fwy crwn o fod wedi byw mewn gymaint o lefydd, ac mae’r albym yn rhyw fath o daith emosiynol imi trwy’r ardaloedd gwahanol sydd wedi fy ffurfio i fel person.”

Wrth deithio o fan i fan trwy gyfrwng y caneuon, mae pob un lleoliad yn hawlio ei steil gerddorol unigryw ei hun, ac yn brawf o’r cydweithio egniol, creadigol sydd rhwng Fflur a’i band gwych, “Y Barf.” Mae’r geiriau hefyd yn llawn hiwmor tywyll, swreal, ac yn llawn cymeriadau a chyfeiriadau difyr, gyda’r gân “Pobol Bach” er engraifft, yn ymateb chwareus i gân Randy Newman, “Short People.” Mae’r caneuon yn sicr yn dangos crefft a gweledigaeth hynod Fflur fel artist, ac yn brawf o’i chyfraniad unigryw at gerddoriaeth gyfoes Gymraeg.

A hithau newydd ddychwelyd o gyfres o berfformiadau yn Iowa a Portland yn yr UDA, fe fydd Fflur yn hyrwyddo’r deunydd newydd mewn sawl gig yng Nghymru dros yr Gaeaf gyda’i band ‘Y Barf’. Fe fydd hi hefyd yn ymddangos ar eitem arbennig ar y Sioe Gelf, a fydd yn bwrw golwg dros ei blwyddyn gelfyddydol-gynhyrchiol fel awdur a cherddor, wedi iddi ddod i’r brig yng nghystadleuaeth y Daniel Owen eleni gyda’i nofel “Y Llyfrgell.” Mae’r fideo o gân olaf yr albym, “Yr Ymylon” a gafodd ei ffilmio yn Iowa a’i gyfarwyddo gan y cyfarwyddwr o Bacistan, Azeem Sajjad, hefyd ar gael i’w wylio ar www.myspace.com/fflurdafydd

Os am wybodaeth pellach, cysylltwch gyda Guto Brychan: gutobrychan@me.com / 07816664185

Gigs:
• Tachwedd 13 - Clwb y Cwins Caerfyrddin, Lansiad yr albym
• Tachwedd 20 - Duke of Clarence, Caerdydd
• Tachwedd 21 - Clwb Golff Caerfyrddin