Atyniad

Atyniad
(Y Lolfa)
ISBN: 0862439337

Ynys Enlli yw prif gymeriad y nofel hon - yr ynys a'i hatyniad sy'n rheoli llanw a thrai teimladau'r cymeriadau lliwgar, yn ynyswyr, ymwelwyr ac awduron ddaw i'r ynys am gyfnod byr i chwilio am ddihangfa, llonyddwch a serch. Yng nghwmni un o'r awduron preswyl ceir darlun cyfareddol o ddylanwad yr ynys ar bobl a'u breuddwydion...


"Yr hyn sy'n atyniadol yn y nofel yw ei ffresni, ffresni ei chymeriadaeth, ffresni ei harddull farddonol, ffresni ei digwyddiadau a'i hadroddiadau."
- Derec Llwyd Morgan

"Nodaf hefyd fy mod yn berffaith sicr fod Eisteddfod Abertawe a'r Cylch, wrth wobrwyo Matigari, yn gwobrwyo awdur a rydd gryn ddiddanwch llenyddol i bawb a gâr rialtwch a difrifwch bywyd rhwng dau glawr."
- Derec Llwyd Morgan

"Mae'r nofel hon yn gelfydd ac yn argyhoeddi...mae'r cyfanwaith yn fywiog ac apelgar, ac yn codi cwestiynau digon dwys ynghylch dylanwad llefydd arbennig ar rigolau bywyd."
- Jane Aaron

"Dyma wir artist y gystadleuaeth...prin bod tudalen o'r gwaith heb enghraifft o ddawn dweud anghyffredin, gyda'r awdur ar ei orau wrth ddangos y mân ganfyddiadau sydd yn dadlennu newidiadau sylfaenol mewn perthynas pobl â'i gilydd."
- Grahame Davies

 

Adolygiadau/Eraill:
» Adolygiad 'Atyniad': Hafina Clwyd
» Adolygaid 'Atyniad': Glyn Jones
» Adolygiad 'Atyniad': gwales.com
» BBC Lleol i mi: Sgwrs â Fflur Dafydd
» Y Garthen: Holi Fflur Dafydd

 

» Cliciwch yma i archebu'r llyfr
» www.gwales.com