Byth mynd i newid

Dwi’n meddwl bob diwrnod
Y ‘nei di yngan y gwir
Ond fel ma’n digwydd
Ti jyst ddim mor bur

Ma na frys ar dy feddwl, brys ar dy feddwl
Ti byth yn mynd i newid dy dacteg
Wyt ti’n daer, fy chwaer?
Wy’n dechre meddwl bo ti lond dy groen o aer

Ac yna bob diwrnod
Yr ei di fymryn fwy pell
Yng nghefn fy mhen dwi’n meddwl
Wel “er gwaeth, er gwell”

Ond ma brys ar dy feddwl, brys ar dy feddwl
A pethe bach yn torri ‘nghalon
O, wyt ti’n daer, fy chwaer?
Wy’n dechre meddwl bo ti’n llawn o aer a bo’ ti

Byth mynd i newid, byth mynd i newid
Fyddi di jyst mor wael ag o’r blaen
A tra dwi yma’n hefru yn gweiddi a chrynu fedrai i ddim cymryd y straen
O dwi’n rhy hen i hyn i gyd – paid a chwerthin
Dwi yn!
Dwi jyst rhy hen i hyn i gyd.

Ac wrth i’r dydd ma droi, yn ddoe
Ma dyddiau’r haf i gyd yn rhewi yn y llun
Ac fe rhown i holl ddyddiau’r haf dan glo
I gael mymryn bach o, mymryn bach o
Ti a fi nôl...

 

« back to 'music'