Dala Fe Nôl

Ti’n clywed y gri o hyd o hyd
Fod ‘na rhwbeth bach yn poeni pawb o hyd
Brawddeg sy’n dod a mynd ac yn dod yn ôl

Ma’r papur yn dweud fod ti werth dim byd
A’r radio’n hawlio bo ti’n gwbod e gyd
Rhaid ti’n lyncu dy boer a gweiddi, wel roc a rol

Unwaith ti’n boddi
Sgen ti’m gobeth o weld y lan
Dal mlaen at fory
Tase fe mond am addewid gwan

Ma ‘na wastad un sy’n mynnu dweud
Dweud bo ti’n rhy fach i fedru gwneud
Beth yn y byd ti’n wbod yn ddauddeg saith?

Ond dim ond ‘i oed sydd ganddo’n arf
Dim ond ‘i big a’i dipyn barf
A tra wyt ti’n rhydd o’r ddau dwyt ti fymryn gwaeth

Unwaith ti’n boddi
Fydd gen ti’m gobeth o weld y lan
Dal mlaen at fory
Tase fe mond am addewid gwan

Dala fe nôl
Dala fe nôl a cariad
Gei di’r cyfan yn ôl
Popeth oedd gen ti ddechrau
Gei di feddwl yn fras
Cyn i ti sylweddoli
Fydd y byd ma i gyd ar blat

 

HOLD IT BACK: A survival guide for anyone who’s ever received a bad review! A song about using negative energy constructively to create something positive to prove the critics wrong. And if you can’t prove them wrong, at least try to annoy them by pleasing others.

 

« back to 'music'