Doeth

Pan dwi’n methu cysgu
Gen i syniad da
Beth yw’r cwlwm yn fy mherfedd i
Sy’n gweiddi mas
Nes fod ei lais yn grug
Nes fod ei neges werth dim byd.

Un o’r gloch yn dod
A gen i syniad go lew
Pam dwi’n treulio hanner y mywyd i
Yn hollti blew
Tra ry’n ni’n wlad mor fach
Dyw meddyliau neb yn saff.

Ac erbyn bod hi’n bedwar wel ma ‘mhen i’n llawn
Yn trio penderfynu be sy ore i bawb
Ai sgrechen neu bytheirio neu neud ffwl o fy hun
Yw’r unig ffordd i newid be sy yno’r y sgrin
Cymaint dal i wneud ond does na neb yn gwneud dim
A rhai sy’n mynnu herio a’u hwynebau’n wyn
Ac yna, o grombil fy enaid i
Llais sy’n gorfod gofyn, ai fi yw fi? Gwed ti.

Pump o’r gloch y bore
A gen i gynllun mawr
A rhaid fi neidio mas o’r gwely i sgwennu fe lawr
Cyn iddo fynd am byth cyn iddo doddi yn y gwyll
A dwi ddim yn syllu’n rhy hir mewn i’r gofod mawr du
Neu fydd hwnnw’n magu dannedd ac yn fy mrathu i
O tro y gole mlan, i mi gael teimlo gwres y tân.

A nawr ma hi ‘di gwawrio
A ma ‘mhen i’n llawn
Yn trio penderfynu be sy ore i bawb
Sgrechen, bytheirio neu neud ffwl o fy hun
Sut dwi’n mynd i newid y stadegau ma’i gyd?
Cymaint dal i wneud ond does na neb yn gwneud dim
A rhai sy’n mynnu herio a’i wynebau’n wyn
Ac yna, o grombil fy enaid i
Llais sy’n gorfod gofyn.

Falle fod e’n ddim byd i ti
Ond rhaid ti sylweddoli mai dyma mywyd i.
Tra bod aer, dwr a pridd, y dafod fach ma’n herio
A dyma mywyd i
So paid a holi ‘ai fi ai fi?’
Ie dim ond fi all fod os dyma mywyd i.

Mor ddoeth mor ddoeth ry’n ni o mor ddoeth
Mor ddoeth mor ddoeth a’n tine’n boeth
Hyd ein hoes hyd ein hoes
O mor ddoeth o mor ddoeth o mor ddoeth
Hyd ein hoes...

 

WISE: a song about all the wise people who sit around thinking and pontificating about the predicament of their lives and their nation but end up doing very little about it.

 

« back to 'music'