Sgidie Rhad

Ma ‘na haul, sy’n gwrthod mynd lawr
Mae e’n byw yn fy nghrombil, yn pelydru yndda’i’n gawr
A dim ond dydd, dim ond un dydd
Dim ond un foment oedd na’i gyd
Wrth i’r melyn ddechre rhedeg
Ma’r drws ‘na’n agor...

Ma ‘na air, sy’n glynu’n fy ngheg
Mae e’n oer fel ystrydeb, mae e’n danboeth fel rheg
A dim ond un, dim ond un dyn
Dim ond un dyn sy’n ei yngan yn flin
A’r ystyr dan ei sodlau, nes bod rhaid fi rhedeg, at y...

Môr sy’n agor, y llenni sy’n cau
Dwi fel cath i gythraul, a’r blew yn hollti’n ddau
A dwi am weld coch-yr-aeron ar fore braf
Ond dwi fel glaw o’r gogledd, yn pylu dy sgidie rhad...

Mae ‘na boen, sy’n dywyllach na’r dydd
Mae e’n drwmgwsg o llethol, mae e’n hunlle’ o gry’
A dim ond gair, dim ond un gair
Dim ond un gair rhyngom ni’n yr aer
A’r ystyr dan fy sodle, nes bod rhaid fi rhedeg at y...

 

« back to 'music'