Y Gân Go Iawn

Yno rhwng y brain a’r bogel jogel
Ma na rhwbeth llawer gwaeth ar droed
Ma ‘na rhyw hen si fod yr hen Sobin
Wedi cael ei glymu’n noeth i’r coed
A dyna pam ni’n dod nôl o hyd, a pethe’n troi yn rhy lân
A’r cordiau’n colli ei harmoni, ffantasi, am wn i
A’r piano’n rowlo lawr y star...

Yng nghoesau rhen Penlan
A gwd baps Brychan
Rhwng Miss America a Miss Trudy
Fydd ‘na fwy nag un yn dechrau tuchan
Fydd na fwy na dau ‘di troi o’r sgrin
A dyma pam ni’n dod nôl o hyd
A pethe’n troi yn rhy lân
A’r cordiau’n colli ei harmoni, ffantasi, apathi...

Cer i fod yn arwr neu yn fradwr
Cer i fod yn bawb ond ti dy hun
Dim ond yn y gân go iawn mae’r ateb
Dim ond yn y symffoni ma’r llun
A rho dy droed ar y bocs bach cas
Lle ma’ pethe’n troi yn rhy lân
A cydia’n dynn yn yr harmoni ffantasi yr hyn gei di
A’r piano’n rowlo lawr y star...

Ble mae’r gân go iawn?
Yr un wych yr un fawr yr un hoedl-hawdd
I’w chanu trwy’r prynhawn
Yr un hirymaros a’r un hardd
Ble mae’r gân go iawn?
Yr un wych yr un fawr yr un hoedl hawdd
I’w chanu trwy’r prynhawn
Yn llawn chwys yn llawn iâ yn llawn...

APATHI
REALITI
FFANTASI
EIRONI
SYMFFONI
EMPATHI
APATHI
REALITI
IE!

 

THE REAL SONG: A song about finding the ‘real song’ somewhere between otherworldliness and accessibility and paying homage to those Welsh bands who achieved it – bands like Jess, Y Gwefrau, and Gorkys. It deliberately uses the format of formulaic pop and the chorus takes as its template a well known pop-song – can you guess which one?

 

« back to 'music'