Sgript gomedi yn cyrraedd rownd derfynol 'Find Me Funny'

Mae sgript gomedi gyntaf Fflur ‘The Other Team’ (a gafodd ei gyd-sgwennu gan Huw Davies), wedi cyrraedd ffeinal cystadleuaeth ‘Find Me Funny’ – cynllun gan BBC Cymru Wales i ddarganfod lleisiau newydd ym myd comedi yng Nghymru. Fe fydd 3 rhaglen beilot yn cael eu cynhyrchu yn
dilyn y cynllun, ac yn cael eu darlledu ar BBC One Wales a’r BBC iPlayer. Cafodd 350 o geisiadau eu derbyn, ac fe gafodd sgript Huw a Fflur ei ddewis fel un o’r wyth olaf.

Comedi sefyllfa yw ‘The Other Team’, wedi ei lleoli yn Nhrecorryn (fersiwn ffuglennol o Gastell Newydd Emlyn), lle mae’r prif gymeriadau Cerys a Fiona yn syrthio mewn cariad wrth wylio eu gwyr yn chwarae rygbi i’r tim lleol. Mae Parch, cyfres ddrama wreiddiol Fflur, hefyd yn dychwelyd i’r
sgrin yr wythnos hon, ar Nos Sul, Mawrth y 4ydd ar S4C a’r BBC iPlayer. Fflur hefyd sy’n sgwennu y gyfres nesaf o 35 Diwrnod i Boom Cymru, ac fe fydd honno yn cael ei darlledu yn ystod Tachwedd a Rhagfyr 2018.